Romanuszaal

De Hartebrug beschikt over een eigen parochiezaal achter de kerk, ingang Lange Mare 79. De zaal wordt gebruikt voor de koorrepetities, de ouderensoos, de Zonnebloem, parochieavonden en voor het koffiedrinken na de Hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand.
Aanvragen voor het gebruik van deze zaal kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Hartebrugkerk, hartebrugkerk@kpnmail.nl