Koren

Hartebrugkoor

Het Hartebrugkoor verzorgt in de regel tweemaal per maand de muzikale omlijsting van de eucharistievieringen op zondagochtend om 11.15 uur.

Schola Cantorum

De Schola Cantorum vormt een onderdeel van het Hartebrugkoor, speciaal gericht op de wekelijkse uitvoering van gezangen in de Gregoriaanse traditie.

De organist is Jan Verschuren, algehele leiding heeft dirigent Theo Goedhart. Het koor nodigt iedereen uit die interesse heeft vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen.

De repetitieavond van het koor is op woensdag van 19.45 (Schola) en voor het gemengde koor van 20.15 tot 22.15 uur.
Voor contact en meer informatie: www.hartebrugkoor.nl

Dameskoor

Het dameskoor verleent muzikale ondersteuning bij uitvaartdiensten en huwelijksvieringen in de Hartebrug. Daarnaast tijdens enkele bijzondere vieringen in de loop van het jaar. Het koor staat onder leiding van organist dirigent Jeroen Pijpers.

Het dameskoor repeteert op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur in de Romanuszaal. Het koor zou graag nog wat versterking van nieuwe leden willen hebben. Heeft u interesse? Meld u aan bij  de contactpersoon:
Sophie Huisman -  sophiehuisman@kpnplanet.nl

 

Organisten

Jan Verschuren
Hartebrugkoor/Schola Cantorum
tel. 0252 229745
e-mail: j.h.s.verschuren@tue.nl

Jeroen Pijpers
Dameskoor
tel. 057 5785887
e-mail:hjrpijpers@telfort.nl

Dick van Sinderen
Incidenteel
tel. 070 5115837
e-mail: d.vansinderen@ziggo.nl