Vieringen

 

Zondag 5 augustus 2018 - 11.15 uur

18e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 12 augustus 2018 - 11.15 uur

19e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zaterdag 18 augustus 2018 - 12.00 uur

Huwelijksviering van Rik toe Water en Monique Konter
Voorganger pastoor Walter Broeders
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Zondag 19 augustus 2018 - 11.15 uur

20e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 26 augustus 2018 - 11.15 uur

21e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart