Vieringen

Beperkte publieke Eucharistievieringen
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen heeft het pastoraal team en bestuur van de parochie Heilige Petrus en Heilige Paulus doen besluiten om de Eucharistievieringen en samenkomsten met kerkgangers beperkt te laten plaatsvinden. Het maximale aantal kerkgangers is 90 personen.

Online Eucharistieviering
De eucharistievieringen in de Hartebrugkerk zijn thuis op uw computer, tablet of smartphone via youtube te volgen. Bij de viering zelf staat de link van de desbetreffende viering. Werkt deze link onverhoopt niet, gebruik dan deze alternatieve link en selecteer de gewenste eucharistieviering.

Zondag 6 juni 2021 - 11.15 uur
Sacramentsdag
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
Bijhorende liturgie en Weekbrug
Volg de livestream

Zondag 6 juni 2021 - 13.00 uur
Eerste Heilige Communie
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Volg de livestream

Zondag 13 juni 2021 - 11.15 uur
11e Zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pater Thijs Moons ofm.conv.
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
Bijhorende liturgie en Weekbrug
Volg de livestream

Zondag 20 juni 2021 - 11.15 uur
12e Zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
Bijhorende liturgie
Volg de livestream

Zondag 20 juni 2021 - 15.00 uur
Doopviering Kate toe Water

Voorganger pastoor Walter Broeders