Vieringen


Zondag 15 oktober 2017 - 11.15 uur

28e zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Maandag 16 oktober 2017 - 13.00 uur

Uitvaartdienst Fia Preenen - van Leeuwen
Voorganger pastoor Jeroen Smith
Hartebrug Dameskoor

Zondag 22 oktober 2017 - 11.15 uur

29e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 29 oktober 2017 - 11.15 uur

30e zondag door het jaar
Eucharistievering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrug Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers