Vieringen


Zondag 18 juni 2017 - 11.15 uur

Sacramentsdag
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 25 juni 2017 - 11.15 uur

12e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 25 juni 2017 - 13.00 uur

Doopviering June Sprock
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag 2 juli 2017 - 11.15 uur

13e zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 9 juli 2017 - 11.15 uur

14e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zondag 16 juli 2017 - 11.15 uur

15e zondag door het jaar
50 jr. priesterjubileum pater Leo van Ulden
Eucharistieviering
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart