Sacramenten

Onze kerk kent een aantal sacramenten:

Doopsel

Wanneer in uw gezin een kindje wordt geboren, stellen wij het op prijs een geboortekaartje op het secretariaat te ontvangen. We kunnen dan delen in het geluk van u als ouders. Als u besloten heeft uw kindje te laten dopen, kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat. Er kan dan een afspraak gemaakt worden over de datum van de doop. Doorgaans vindt de doopviering plaats op een zondag na de Eucharistieviering van 11.15 uur.

Eerste Heilige Communie
De Eerste Heilige Communie zal in 2019 plaatsvinden op zondag 12 mei.
De kinderen zijn op 9 december 2018 begonnen aan de voorbereiding.
Op zondag 20 januari stellen zij zich voor aan de Hartebrug gemeenschap in de viering van 11.15 uur

Heilig Vormsel

De toediening van het Heilig Vormsel zal in 2019 plaatsvinden op zaterdag 8 juni om 19.00 uur in de Petruskerk, Lammenschansweg 40a te Leiden. Bisschop J.H.J. van den Hende zal het sacrament toedienen.
Aanmelding voor deelname kan nog bij het secretariaat.

Biecht

Er bestaat gelegenheid tot biechten op donderdagmiddag voor of na de Eucharistieviering van 12.30 uur. Daarnaast is het mogelijk om na een telefonische afspraak bij de pastoor te biechten of een persoonlijk gesprek te hebben.

Huwelijk

Onze Hartebrugkerk is erg in trek als het gaat om kerkelijke huwelijkssluitingen. Het is daarom goed ruim van te voren contact op te nemen voor het vastleggen van datum en tijdstip van zo'n viering. Ter voorbereiding op de huwelijksviering zijn er doorgaans een drietal gesprekken. In deze gesprekken gaat het over de betekenis van het sacrament van het huwelijk en wordt de viering voorbereid. Omdat er vaak een aantal officiële zaken in overleg met het bisdom geregeld moet worden, is het zaak tijdig te overleggen. Dat gebeurt meestal ruim van te voren. Dat overleg is ook nodig wanneer men van plan is een kerkelijk huwelijk te sluiten in het buitenland.

Ziekenzalving

Spraken we vroeger over het Sacrament van het heilig Oliesel, vooral bestemd voor stervenden, nu heet dit sacrament Ziekenzalving. Daarmee wordt uitgedrukt dat het sacrament op de eerste plaats een viering is voor ernstig zieken, waar wordt gebeden om kracht, waar sprake is van vergeving van zonden en waar de zieke gezalfd wordt. Het is goed niet te wachten tot het laatste moment.
U kunt daarvoor contact opnemen met tel. 06 20889362.

Uitvaart

Bij een overlijden is het zaak op de eerste plaats contact op te nemen met een uitvaartverzorger en met hem/haar wat eerste voorlopige afspraken te maken over het hoe en wat van de uitvaart. Doorgaans zal de uitvaartverzorger nog tijdens dat gesprek contact opnemen met het secretariaat om te vernemen of de wensen realiseerbaar zijn; dat betreft dan met name dag en tijdstip van de uitvaart en de aard van de viering. In overleg met de familie wordt deze viering verder voorbereid.