Museum Greccio

Het museum is gevestigd in de gewelvenkelder onder de Hartebrugkerk. Het bevat allerlei religieuze voorwerpen, kleding en boeken, die zowel in als buiten de kerk in gebruik zijn. Om de gedachte aan de Franciscanen, de stichters van de Hartebrug-kerk, levendig te houden, is voor het museum de naam ‘Greccio’ gekozen. Deze naam is ontleend aan een dorpje in de buurt van Assisi in Italië. Eens vierde de Heilige Franciscus, de stichter van de orde van de minderbroeders Franciscanen, daar op bijzondere wijze het Kerstfeest met een levende kerststal. Dat heeft tot onze cultuur geleid van kerstallen met beelden. Greccio beschikt ook over ruim 150 kerststallen en kerstgroepen.


Het museum beschikt ook over een uitgebreide collectie devotieprentjes. Het zijn religieuze afbeeldingen bij gelegenheid van vreugdevolle gebeurtenissen, zoals een priesterwijding of juist ter nagedachtenis aan een overledene. De prentjes bevatten doorgaans op de achterzijde een tekst, gebed. Het oudste exemplaar stamt uit 1759. De ruim 14.000 devotieprentjes van religieuzen zijn te vinden in de beeldbank van Greccio (
www.beeldbankgreccio.nl).    

 

Overlijdensprentje Gertrudis Maria Roest 1759