Nieuws

Lees verder voor actuele berichten ook in de Weekbrug.

De Weekbrug is het wekelijkse mededelingenblad van de Hartebrugkerk.


15 september 2020

De uitzending van de eucharistieviering van 13 september is helaas door een technisch probleem niet goed gelukt: het geluid is uitgevallen na de eerste 6 minuten. Gelukkig is er nog wel een aparte video-opname beschikbaar, die weliswaar iets eenvoudiger van karakter is, maar waar het geluid het wel gewoon doet. Deze opname bestaat uit twee delen.

De rechtstreekse links ernaartoe zijn:
Deel 1
Deel 2

U kunt ook via deze alternatieve link genoemde 2 reserve-opnamen selecteren.


11 augustus 2020

Vanaf 10 juli is het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' iets versoepeld. Voor de Hartebrug betekent dit, dat zolang onze bezoekersaantallen kleiner zijn dan het aantal bezoekers dat we met 1,5 meter tussenruimte in onze kerkgebouwen kunnen herbergen (ca. 100 bezoekers).

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich weer met naam en telefoonnummer opgeeft bij het secretariaat. Om voor de mis nog uw naam en telefoonnummer  te moeten noteren kost te veel tijd. Stuurt u uw aanmelding voor vrijdagavond zeven uur naar hartebrugkerk@kpnmail.nl. Aanmelding na deze tijd worden niet meer meegenomen.

De volgende regels blijven van kracht:
U dient bij aankomst uw handen te desinfecteren en zich aan te melden bij de gastheer/-vrouw, die u zal vragen of u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft; zo nee dan krijgt u een plaats toegewezen. Uw naam wordt genoteerd t.b.v. een eventueel contactonderzoek door de GGD. Houdt bij alles steeds minimaal anderhalve meter afstand tot de ander. U kunt helaas niet (mee)zingen. Er wordt gezongen door enkele koorleden. Voordat u de Communie ontvangt kunt u opnieuw uw handen te reinigen.

Op dit moment lijkt er weer sprake te zijn van opleving van het coronavirus. Blijf daarom alle richtlijnen van het RIVM volgen (houdt 1,5 meter afstand van elkaar, was vaak de handen, hoest en nies in de kom van de ellenboog, schudt geen handen).


22 februari 2020