Organisatie

De Hartebrugkerk maakt sinds 1 oktober 2012 deel uit van de Leidse fusie-parochie HH. Petrus en Paulus
Adres: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden
Tel. 071 7370087,  e-mail: petrusenpaulusleiden@gmail.com
Eerst aanspreekbare vanuit het pastorale team voor de Hartebrugkerk is pastoor Walter Broeders, tel. 06 27140117, e-mail: w.p.l.broeders@gmail.com

Secretariaat van de Hartebrugkerk

Adres: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Algemeen contactpersoon:
Wim Barning ofs., aanwezig in het secretariaat op vrijdag van 10.30 - 13.00 uur.
Tel. 071 5120401, e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl.
Buiten deze uren voor dringende zaken bereikbaar op tel. 06 53 71 26 50

Locatieraad

De Locatieraad is de verbindende schakel tussen de Pastoraatgroep van regio Zuid, het parochie-team van H.H.Petrus en Paulus en de werkgroepen van de Hartebrugkerk.
Roeland van Velzen - voorzitter                                                                        
Victoria Twist - jeugd en jongeren
Leny van Loon - diaconie MOV

Beheercommissie

De beheercommissie regelt de praktische zaken van de Hartebrug locatie
Klaasjan Schoppink - penningmeester

Commissie Bouw en Onderhoud

Aad Kreuger - voorzitter

Collectantencollege

Dit college, dat al meer dan 150 jaar bestaat, is een groep vrijwilligers die niet alleen zorgt voor het inzamelen van geld tijdens de collecte, maar ook de gastheerfunctie vervult in de Hartebrugkerk.
Voorzitter: Aad Kreuger
Secretaris: Wilbert Hocks - wjmhocks@casema.nl

Lectoren

In de de viering op zondagmorgen om 11.15 uur verzorgt een lid van de lectorengroep de schriftlezing(en), spreekt de intenties van de voorbede uit en doet de mededelingen.
Coördinator: Maaike Elink Schuurman-Hendriks - maaike.elinkschuurman@planet.nl

Misdienaars en acolieten

Misdienaars en acolieten assisteren in de liturgie tijdens de Eucharistievieringen in het weekend. Meisjes en jongens vanaf groep 4 van de basisschool zijn van harte welkom als misdienaar.
Acolieten nadat zij het sacrament van het Vormsel ontvangen hebben.

Hartebrugberaad

Het Hartebrugberaad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle werkgroepen van de Hartebrugkerk en komt een keer per kwartaal bij elkaar voor overleg.