Museum Greccio

Om de gedachte aan de Franciscanen die eind 2010 na 565 jaar de stad Leiden wegens gebrek aan opvolging moesten verlaten, levendig te houden is voor dit museum als naam gekozen “Greccio”. Deze naam is ontleend aan een dorpje in de buurt van Assisi in Italië. Eens vierde St. Franciscus , de stichter van de orde van de minderbroeders Franciscanen, daar op bijzondere wijze het Kerstfeest. Wij hebben onze kerststal daaraan te danken. En de kerststal mag zeker tot de devotionalia gerekend worden.

Begin september 2010 is een begin gemaakt met de restauratie van de gewelvenkelder van de Hartebrugkerk, die in 1897 gebouwd is bij de uitbreiding van het priesterkoor van de kerk. Voorheen werd deze ruimte gebruikt als opslagplaats. Met behulp van een aantal vrijwilligers heeft de initiatiefnemer de ruimte omgetoverd tot een “museum” waar allerlei soorten kerkelijke attributen tot zijn recht komen. De gedachte van de initiatiefnemer was dat vele devotionalia in de vergetelheid dreigen te raken. Ze worden niet meer of nog maar zelden gebruikt. Zo was vroeger in bijna elke woon- of slaapkamer van een rooms-katholiek gezin wel een kruisbeeld te vinden. Thans treft men deze in woningen praktisch niet meer aan. Ruim tweehonderd kruisbeelden in allerlei vormen, heiligen beelden, rozenkransen, iconen en wijwaterbakjes zijn te bezichtigen. Ook kunt u van dichtbij paramenten, zoals kazuifels, stola’s e.d. bewonderen. Liturgisch vaatwerk, liturgische boeken en ook kerkmeubelen maken deel uit van de verzameling. Bij de meeste museumstukken hangt een verklarende tekst. 

Het museum Greccio van de Hartebrugkerk biedt een bijzondere expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen. Het is absoluut de moeite waard om een kijkje te nemen!