Welkom bij de Hartebrugkerk

De Hartebrugkerk in Leiden is een plaats voor rust, stilte en gebed in de binnenstad van Leiden.

De Hartebrugkerk staat als een beeldbepalend monument in de Haarlemmerstraat. Te midden van alle drukte is het een plaats voor rust, stilte en gebed in de binnenstad van Leiden. De kerk staat op zondag en maandag vanaf 12.30 uur en op de overige dagen van 08.30 tot 16.00 uur open voor bezoekers.

Op zondagochtend is er een eucharistieviering om 11.15 uur

Lees verder over het Kerkgebouw

Nieuws van en over de Hartebrugkerk

<< <  Pagina 2 van 2


25 februari 2023

Na 145 jaar trouwe dienst is, 40 jaar na de laatste restauratie, het Hartebrugorgel toe aan groot onderhoud.

Het orgel is in 1877 gebouwd door de firma Maarschalkerweerd uit Utrecht en is, samen met het orgel in de Havenkerk van Schiedam, één van de eerste grote orgels die deze firma heeft gebouwd. Het bestek is al in 1874 door de firma bij het kerkbestuur ingediend, het orgel is in 1877 voor de prijs van fl. 10.750,-- geleverd.
 
Sindsdien prijkt het prachtige instrument tegen de achterwand van de kerk boven op het zangkoor. Het orgel is, evenals de Hartebrugkerk een Rijksmonument. Zowel de kerk als het orgel zijn parels in de monumentale binnenstad van Leiden.

Vorige generaties hebben het kerkgebouw en het orgel in goede staat nagelaten en ook onze generatie heeft de opgave dit goede voorbeeld na te volgen. Om de parochiegemeenschap, andere belangstellenden en (culturele) fondsen hierbij te betrekken wordt een actie gestart.

Het Hartebrugorgel wordt wekelijks tijdens de erediensten bespeeld door onze professionele organist Jan Verschuren. Hij begeleidt niet alleen de koorzang, maar speelt ook literatuur, die in de Weekbrug wordt vermeld. Het orgelspel wordt door de kerkgangers hogelijk gewaardeerd, gezien de vele reacties. Ook wordt het orgel sinds jaar en dag bespeeld op de drukbezochte Leidse Orgeldag, op de eerste zaterdag van juni. Steevast trekt het traditionele slotconcert van deze orgeldag zo’n 300 bezoekers. Regelmatig worden er orgelconcerten georganiseerd met als vast onderdeel een beroemde buitenlandse organist. Het instrument heeft mede door de unieke klank en de akoestiek van de kerk landelijke bekendheid.

Het groot onderhoud gaat € 100.000,-- kosten en er is een actie opgezet: “SPONSOR EEN ORGELPIJP”

Deze actie is laagdrempelig van opzet, voor slechts € 10,-- kan men één van de bijna 1500 orgelpijpen sponsoren.

Het is uiteraard ook mogelijk een compleet register te financieren. Voor de officiële start van de actie is al voor 2 van de 26 registers een toezegging voor sponsoring gedaan!

Ook vragen wij aan (culturele) fondsen om onze actie voor het behoud van dit monumentale orgel te ondersteunen

Giften voor het orgel zijn, vanwege de ANBI status van de Hartebrugkerk, fiscaal aftrekbaar.

Sponsors vanaf € 100,-- worden, desgewenst, opgenomen in een “vriendenboek” van het orgel.

Het kerkbestuur, de locatieraad en de orgelcommissie bevelen deze actie van harte bij u aan!
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Leiden o.v.v.orgel. 
Voor de fiscale aftrek kan gebruik worden gemaakt van het RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden.
 

Meer nieuwsberichten >