Welkom bij de Hartebrugkerk

De Hartebrugkerk in Leiden is een plaats voor rust, stilte en gebed in de binnenstad van Leiden.

De Hartebrugkerk staat als een beeldbepalend monument in de Haarlemmerstraat. Te midden van alle drukte is het een plaats voor rust, stilte en gebed in de binnenstad van Leiden. De kerk staat op zondag en maandag vanaf 12.30 uur en op de overige dagen van 08.30 tot 16.00 uur open voor bezoekers.

Op zondagochtend is er een eucharistieviering om 11.15 uur

Lees verder over het Kerkgebouw

Nieuws van en over de Hartebrugkerk

Pagina 1 van 3  > >>


3 oktober 2023

Concert 8 oktober 2023 - 15.00 uur

Het in Leiden gebaseerde Nieuwe Mannheim Orkest keert op 8 oktober terug naar de Hartebrugkerk, met een programma waarin twee beroemde composities zijn opgenomen die als zwanenzang van hun componist kunnen worden gezien: in beide gevallen betreft het het laatste grote werk dat de componist voltooide vlak voor zijn dood.

In het Klarinetconcert van Mozart soleert Annemiek de Bruin, die op een speciale bassetklarinet zal concerteren, het instrument waar Mozart oorspronkelijk zijn concert voor componeerde. Hierna klinkt Tsjaikovski's gepassioneerde Zesde Symfonie, waarin het noodlot zich aandient en waarin de hartslag van de componist onvermijdelijk uitdooft in het laatste deel.

Kaarten voor dit prachtige programma koopt u op www.nmko.nl


25 september 2023

Zondag 1 oktober wordt in de Hartebrugkerk (11.15 uur) het feest van de Heilige Franciscus gevierd, de beschermheer van dieren en de natuur.  

Daarna vindt er vóór de kerk om ca. 12.30 uur de plechtige inzegening plaats van de muurschilderingen met teksten uit het bekende Zonnelied van Franciscus, door de Franciscaanse oud-provinciaal Pater Rob Hoogenboom ofm. Het Hartebrugkoor zal vervolgens het Zonnelied aanheffen. Na de inzegening is, volgens een oude Franciscaanse traditie, de zegening van de huisdieren. (Huisdieren kunnen de Eucharistieviering helaas niet in de kerk bijwonen)

Woensdag 4 oktober is er met de Orde van Franciscaanse Seculieren een Franciscusviering in de Antonius kerk om 19.30 uur met als voorganger Pater Thijs Moons ofmconv.

U wordt voor beiden hartelijk uitgenodigd.

Zonnelied ( Italiaans: Cantico del Frate Sole)
Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Het loflied weergeeft niet alleen de mooie aspecten van de schepping, maar ook ziekte en dood.

Hartebrugkerk
Vanaf de bouw in 1835 tot 2010 werd deze kerk door orde van minderbroeders Franciscanen van geestelijken voorzien. Zij waren al vanaf 1445 in Leiden werkzaam. Eerst in een schuilkerk op de 2e verdieping van het hoekhuis Haarlemmerstraat-Kuipersteeg. Na de opheffing van het klooster aan de Haagweg verlieten zij in 2020 Leiden. De Hartebrug wil de Franciscaanse sfeer blijven uitstralen. Vandaar de muurschilderingen aan de voorzijde van de kerk. En op de 2e en 4e zondag van de maand gaat eenFranciscaanse priester voor in de Eucharistieviering van 11.15 uur. De geestelijken mogen vertrokken zijn maar leken kunnen de Franciscaanse levenshouding in Leiden nog ervaren in:

Orde van Franciscaanse Seculieren
Franciscus stichtte ook deze orde, naast de 1e orde van broeders en de 2e orde van de zusters, Clarissen. Vroeger was deze orde beter bekend als de 3e orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. De orde is een deel van de Ordo Franciscanus Saecularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome zetelt. Wereldwijd zijn er ong.500.000 leden, verspreid over 57 landen. In de OFS trekken wij met elkaar op, om elkaar te inspireren en te stimuleren in de navolging van Christus, zoals Franciscus en Clara hen dit hebben voorgedaan. Bij de begroeting van onze medemensen wensen wij iedereen vrede en alle goeds. In Leiden bestaat ook al lang een eigen afdeling” Portiuncula”: genoemd.  Elke maand is er een bezinningsmiddag.

Wilt u hier meer over weten maak dan een 1e kennismaking in  de Franciscusviering op woensdag 4 oktober a.s. in de Antoniuskerk. De leden zullen u van harte welkom heten. Na de viering is er gelegenheid voor meer informatie met koffie en thee.

Meer nieuwsberichten >