Nieuws

Afwezigheid pastoraal werker Marlène Falke-de HooghOnze pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh is tot nader bericht afwezig.
De lopende werkzaamheden worden zoveel mogelijk waargenomen. 
Over eventuele gemaakte afspraken, voortgang van projecten en deelname aan overleg volgt nader bericht.

Voor vragen kunt u contact op nemen met het Centraal Parochie Secretariaat.
Openingstijden maandag- tot en met donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.