Nieuws

Filmavond gaat niet door!De filmavond van vrijdag 9 maart in de Romanuszaal kan helaas niet doorgaan wegens ziekte van pastoraal werker Marlène Falke.